กลยุทธเพิ่ม Communicated & Engage แบบฉ่ำให้กับทุกโพสต์